Adviseren

Overzicht

Wil jij leren hoe je:

 • door actief luisteren inzicht krijgt in de behoeften van de ander?
 • advies effectief presenteert?
 • omgaat met weerstand en onzekerheid?

Neem dan nu contact op met Total Learning

Voor wie

Professionals die een functie of beroep hebben waarbij adviseren een fundamenteel onderdeel van het werk vormt zoals consulenten, praktijkondersteuners, docenten, P&O functionarissen, (verzekerings)-artsen, verpleegkundigen en managers.

Inhoud

In de training leer je onder andere hoe je:

  • met aandacht luistert en je afsluit voor storingen van binnenuit en buitenaf.
  • met je adviezen aansluit bij de behoeften van de ander.
  • advies effectief presenteert.
  • weerstand en/of onzekerheden zoveel mogelijk voorkomt of reduceert.
  • rekening houdt met de valkuilen bij adviseren.

NB

In de training adviseren maken wij onderscheid in het adviseren vanuit de expertrol en adviseren vanuit de proces begeleidende rol. Bij adviseren vanuit de expertrol ligt het accent op het effectief presenteren van het advies en het reduceren van weerstand. Bij proces advisering ligt de nadruk op het stellen van de juiste vragen waardoor het probleemoplossend vermogen van de geadviseerde toeneemt en hij antwoorden in zichzelf vindt.

Investering

De training bestaat uit twee dagen. In overleg passen wij het programma en de tijdsduur aan jouw specifieke wensen en behoeften aan. Na de training volgt naar behoefte e-coaching, telefonische begeleiding, coaching of intervisie  waarmee je verder werkt aan het ontwikkelen van vaardigheden op dit gebied.

“Eerst begrijpen, dan begrepen worden.”

Stephen R. Covey

Geïnteresseerd?

Pin It on Pinterest