Portfolio

Een greep uit de producten en projecten van Total Learning.

 

Project Eduplaza: Implementatie van een Leer Management Systeem

In samenwerking met Carla ’s-Gravemade en Mari Tere Zaragoza  (stafadviseurs e-learning Erasmus Medisch Centrum),  ondersteunde Rina Bijleveld als projectleider de implementatie van deze elektronische leeromgeving voor alle medewerkers. Met behulp van deze leeromgeving kunnen de medewerkers zich inschrijven voor een opleiding en online leren.  De resultaten van het leerproces worden geregistreerd in dit systeem.

Na implementatie van dit systeem ontwikkelde en verzorgde Total Learning i.s.m. de stafadviseurs een programma voor opleiders dat hen in staat stelt zelf e-learning te ontwikkelen en te toetsen.

Project Compententie Ontwikkeling Idris 18-

Het ontwikkelen en implementeren van een opleidingsprogramma met als centrale inzet het verhogen van de mentale weerbaarheid van alle medewerkers. Het doel hiervan is het optimaliseren van de kwaliteit van de behandeling en ondersteuning van jeugdigen met complexe problemen en een lichte verstandelijke beperking.

Project  “stap naar coachen”

Samen met Marijke Veurink (coach/trainer Erasmus MC) ontwikkelt en verzorgt Total Learning trainingen voor professionals die toekomstige beroepsbeoefenaren op de werkplek coachen en begeleiden.  Zo is er inmiddels een basistraining en een masterclass stap naar coachen. Daarnaast is er ter ondersteuning van de basistraining een e-learning programma ontwikkeld.

Project Leergangen Amarant Groep

Door toegenomen behoefte aan deskundigheid en specialisatie koos de Amarantgroep voor het ontwikkelen en implementeren van leergangen. In samenwerking met de Amarant Academie heeft Total Learning hiervoor een onderwijskundig concept ontwikkeld en geïmplementeerd. Er zijn inmiddels 7 leergangen in bedrijf en erkend door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Training intercollegiale toetsing

Voor een aantal klanten zoals het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis verzorgt Total Learning de training Intercollegiale Toetsing. In de training ligt het accent op wat je met je eigen gedrag als toetser voor, tijdens en na het toetsen oproept bij anderen en wat hier de mogelijke gevolgen van zijn. Daarnaast komen de organisatorische en instrumentele aspecten van intercollegiaal toetsen aan bod.

Training “van opleidingsvraag naar opleidingsprogramma”.

Total Learning ontwikkelde en verzorgde deze training voor  o.a. het Maasstad Ziekenhuis en Opella. In deze training leren de deelnemers hoe zij een opleidingsvraag kunnen analyseren en hoe zij succesvol een opleidingstraject binnen de organisatie kunnen ontwikkelen, implementeren en organiseren. Hierbij is het belangrijk om:

  • bij het analyseren van de opleidingsvraag niet alleen te denken in termen van opleiden als oplossing van het probleem
  • te erkennen dat opleiden in bijna alle gevallen slechts een onderdeel is van een plan om gestelde doelen te bereiken
  • je steeds te realiseren dat klassikaal leren slechts één van de vormen is bij het opleiden binnen organisaties

Spreker op diverse symposia

Total Learning levert regelmatig een bijdrage als spreker op het gebied van opleiden, leren, communicatie, emoties, toetsen en e-learning op symposia van diverse organisaties zoals de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Interstedelijk Studenten Overleg, Erasmus MC en platform Bèta Techniek

Training persoonlijke effectiviteit

Total Learning ontwikkelt en verzorgt voor diverse instellingen en organisaties trainingen op het gebied van communicatie, teamsamenwerking, emotiemanagement, omgaan met conflicten, omgaan met moeilijk gedrag van cliënten  en zelfhantering.

Stap naar coachen

logo_erasmus_mc b&w

Project Leergangen

logo Amarant Groep b&w

Intercollegiale toetsing

van weel bethesda b&w

van opleidingsvraag naar opleidingsprogramma

logo maasstad ziekenhuis b&w

Project Eduplaza: Implementatie van een Leer Management Systeem

logo_erasmus_mc b&w

Compententie Ontwikkeling Idris 18-

logo Amarant Groep b&w

Spreker op diverse symposia

logo_nvz b&w

normal_logo_iso_interstedelijk_studentenoverleg b&w

logo_platformbetatechniek b&w

Pin It on Pinterest