Vakkennis op peil

Overzicht

Wil jij leren hoe je:

  • jouw eigen informatiebehoeften scherp krijgt?
  • effectief gebruik maakt van social media?
  • jouw persoonlijke netwerk benut?
  • gevonden informatie op waarde schat?
  • eenvoudige wetenschappelijke publicaties leest?

Neem dan nu contact op met Total Learning

Voor wie

Professionals die een functie of beroep hebben waarbij de kennis snel veroudert en/of continue sterk in beweging is zoals consulenten, praktijkondersteuners, docenten, P&O functionarissen, (verzekerings)-artsen, verpleegkundigen, managers en adviseurs.

Inhoud

In de training leer je onder andere hoe je:

  • je informatiebehoeften systematisch in kaart brengt.
  • een netwerkanalyse maakt.
  • effectief gebruik maakt van social media om je vakkennis op peil te houden.
  • zinvolle en onzinnige informatie van elkaar kunt onderscheiden.
  • wetenschappelijke publicaties vindt, leest, interpreteert en voor zover mogelijk vertaalt naar jouw beroepsuitoefening.

Investering

De training bestaat uit drie dagen. In overleg passen wij het programma en de tijdsduur aan jouw specifieke wensen en behoeften aan. Na de training volgt naar behoefte e-coaching, telefonische begeleiding, coaching of intervisie waarmee je verder werkt aan het ontwikkelen van vaardigheden op dit gebied.

“Mistakes are the usual bridge between inexperienxce and wisdom”

Phyllis Theroux

Geïnteresseerd?

Pin It on Pinterest

Share This